Ameliyatsız Obezite Tedavileri

Obezite tedavisinde amaç kişiyi sağlıklı kilo aralığına ulaştırmaktır. Tedavi seçenekleri tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları en başarılı tedavi yöntemlerini oluşturmakla birlikte özellikle ameliyat kriterlerini sağlamayan veya ameliyat olmak istemeyen kişiler için ameliyatsız tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekir. Genellikle geçici etki süreleri ve kişilerin diyet davranışlarına daha bağımlı kilo verim başarısı elde edilen bu yöntemler etkin kullanıldıklarında ameliyatlar kadar olmasada kilo verimine sebep olabilmektedirler.

Obezite Tedavisinde Ameliyatsız Seçenekler Nelerdir?
Obezite tedavisinde ameliyatsız yöntemler endoskopik kilo verdirici ilaç-toksin uygulaması veya mide balonu uygulamalarını içeren, kişinin sağlıklı kilo aralığına ulaşması ve onu koruyabilmesi için doktor ve diyetisyen kontrolünde yürütülen tedavi programlarıdır. Programın amacı uygulanan işlemler yardımı ile kişinin beslenme ve yaşam tarzında sağlıklı dönüşümün sağlanması ve kişinin hayat kalitesinin artmasıdır.

Mide Balonu
Mide balonu geçici süre ile mideye yerleştirilen ve bulundukları süre zarfında kişiye doygunluk, tokluk ve iştah kaybı sağlayan uygulamalardır. İştah kaybının yansıra katı gıda sindiriminin yavaşlatması ile kilo verimine destek olurlar. Endoskopik 6 ay kalabilen ve 12 ay kalarak ayarlanabilen versiyonları mevcuttur. Ayrıca son zamanlarda endoskopi ve anestezi gerektirmeyen yutulabilir kapsül versiyonları da bulunmaktadır. Uygun hasta seçimi ve beslenme ve yaşam şekli değişikliklerini hayata geçirebilen kişilerde başarılı sonuçlar alınabilir. Tüp mide Gastrik bypass gibi ameliyat yöntemlerine göre, başarı oranları düşüktür. Tüp mide ameliyatı sonrası kişiler başlangıç kilolarının %35-40 kadarını verebilirken, mide balonlarında bu oran %15 düzeylerindedir.

Mide Enjeksiyonu
Midenin özellikle kaslardan yoğun kısımlarına botilinum toksini adı verilen bir madde enjekte edilmesi ile uygulanan bu yöntemde amaçlanan mide kaslarının geçici yavaşlamasıdır. Mide kaslarının yavaşlaması ile özellikle katı gıdaların sindirim süresi uzar ve kişinin diyete uyumu artar. Kilo verimi kişinin programa uyumuna bağlıdır. Verilebilecek kilo miktarı başlangıç kilonun %10 kadarı yaklaşık olarak 8-10 kg düzeylerindedir. Tüp mide ameliyatı sonrasında ise fazla kiloların %70-80’i verilebilmektedir. Bu yüzden tüp mide veya mide bypass gibi obezite cerrahisi yöntemlerine alternatif oluşturmamaktadır.