Laparoskopik ve Robotik Obezite Cerrahisi Farkları Nelerdir?

Laparoskopik ve Robotik Obezite Cerrahisi Farkları Nelerdir?

Laparoskopik Obezite Cerrahisi

Gelişen teknoloji ile özellikle 1990’lı yıllarda öncelikle birçok ameliyat geleneksel açık cerrahi yöntemler yerine laparoskopik yani kapalı cerrahi yöntemlerle uygulanmaya başlandı. Laparoskopik ameliyatların açık ameliyatlara göre en büyük avantajı ameliyat kesilerinin oldukça küçük olması dolayısı ile hastaların ameliyat sonrası dönemde daha hızlı iyileşmeleri ve normal hayata daha erken dönebilmeleridir.

Teknik anlamda daha çok deneyim gerektiren laparoskopik ameliyatlar görüntüyü yaklaşık olarak 16 kat büyüterek gösteren kamera sistemleri yardımı ile yapıldığından komplikasyon oranlarını da olukça azaltmaktadır. Özellikle cilt altı yağ dokusunun oldukça kalın olduğu obez kişilerin ameliyatları laparoskopik yöntemle daha kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmektedir. Küçük cilt kesileri yapılması ameliyat sonrası yara enfeksiyonlarının görülmesini de oldukça azaltmaktadır. Günümüzde tüm obezite ameliyatları rahatlıkla laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir.

Robotik Obezite Cerrahisi

Cerrahide robotik yöntemlerin kullanılması özellikle dar alanda uygulanması gereken ameliyatları kolaylaştırmıştır. Rektum ve prostat ameliyatlarında robot kulanımı teknik anlamda ameliyatları kolaylaştırmış ve tedavi başarısını arttırmıştır. Robotik cerrahinin en büyük avantajı cerrahi aletlerin adeta el bileği gibi açılandırılabilmesidir. Bu özelliği ile dar ameliyat bölgelerinde laparoskopik cerrahiye göre oldukça üstündür. Obezite cerrahisi amacı ile de robotik yöntem kullanılmaktadır. Ameliyat bölgesinin oldukça geniş olduğu obezite ameliyatlarında robotik yöntemin laparoskopik yönteme bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Robotik ameliyat öncesi hazırlık sürecinin oldukça uzun olması ve yüksek tedavi maliyetleri laparoskopik cerrahiye göre dezavantajlarıdır. Obezite cerrahisi alanında robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye herhabgi bir üstünlüğü bulunmamaktadır.

Laparoskopik Obezite Cerrahisinin Avantajları Nelerdir?

  • Daha kısa hastane kalış süresi
  • Daha az ağrı
  • Daha hızlı iyileşme
  • Daha hızlı normal hayata dönüş
  • Daha az komplikasyon
  • Daha kozmetik yara izleri
Op. Dr. Güven Görkem

Op. Dr. Güven Görkem

Genel Cerrahi Uzmanı