Mide Küçültme Ameliyatlarını Devlet (SGK) veya Özel Sigorta Karşılar Mı?

Mide Küçültme Ameliyatlarını Devlet (SGK) veya Özel Sigorta Karşılar Mı?

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunudur. Toplumda artan obezite sıklığı, obezitenin getirdiği ek sağlık sorunları ile sağlık harcamalarını da ciddi düzeyde arttırmaktadır. Ülkemizde belli kriterleri sağlayan hastalar obezite merkezi bulunan devlet hastanelerinde SGK kapsamında ücretsiz ameliyat olabilmektedirler. Özellikle devlet hastanelerinde ameliyat olabilmek için obezite akademisi diye adlandırılan 6 aylık ciddi bir eğitim dönemini başarı ile tamamlayan hastalar ancak ameliyat şansı edinebilmektedirler. Ülkemizde mevcut 20 milyona yaklaşan obez kişi varlığı da göz önüne alındığında devlet hastaneleri bu hizmeti verebilmekte yetersiz kalabilmektedir.

Yine kriterleri taşıyan hastalar bir kısım tedavi farkı ödeyerek özel hastanelerde obezite ameliyatları olabilmektedirler. Özel hastanelerde obezite ameliyatlarının uygulanabilmesi için hasta sağlığı açısından ilgili sağlık kurumunda yoğun bakım servisinin bulunması ve oluşabilecek komplikasyonların aynı sağlık merkezi içerisinde yönetilebilmesi şartı aranmaktadır.

Özel sağlık sigortaları günümüz koşullarında obezite ameliyatlarını karşılamamaktadır. Sigorta şirketlerinin obeziteye bağlı ek hastalıklara ödedikleri bütçeler göz önünde bulundurulduğunda obezite ameliyatlarının kapsam dahiline alınması daha olasıdır. Gelecek zaman diliminde özel sigorta şirketlerinin bu konuyu tekrar değerlendirecekleri beklenilmektedir.

Ameliyatsız en etkin tedavi yöntemlerinden biri olan mide balonu uygulaması ise hiçbir şekilde devlet veya özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmamaktadır.

Tüp Mide Ameliyatı İçin SGK Kriterleri Nelerdir?

SGK tarafından bu ameliyatların karşılanabilmesi için kişilerin vücut kitle indekslerinin 40 üzeri olması veya vücut kitle indeksi 35 üzer olup şeker, tansiyon gibi obeziteye bağlı ek hastalıklarının bulunması gerekmektedir. Ameliyat olacak kişilerin dahiliye, endokrinoloji, psikiyatri ve genel cerrahi uzmanlarından oluşan kurul tarafından ameliyata uygun oldukları kanıtlanmalıdır.