Obezite Ameliyatı İçin Kaç Kilo Olmalıyım?

Özellikle bizlere ulaşan insanların ilk sorusu tüp mide veya gastrik bypass ameliyatı olabilmek için kaç kilo olunması gerektiği oluyor. Genel kullanımda bu ameliyatlar belirli kiloların üzerine yapılmaktadır ama bu kilo kişinin boyuna göre değişkenlik göstermektedir. Klinik pratikte kişilerin bu ameliyatlara uygun olup olmadıklarının kararı vücut kitle indeksi diye adlandırılan özel bir hesaplama ile belirlenmektedir.

Vücut kitle indeksi, kişinin kilogram cinsinden ağırlığın, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Yapılan hesaplama ile vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan kişiler obezite ameliyatları için birer aday haline gelmektedirler. Ayrıca bir kişinin obezite ameliyatı olabilmesi için en az iki defa diyet denemiş ve başarısız olmuş olma şartı aranmaktadır. Obezite tedavisinde cerrahi tedavilerin en son aşamada planlanması gerekliliği unutulmamalıdır. Tedavi başarısı anlamında en etkin yöntemin obezite cerrahisi olmasına karşın radikal bir tedavi seçeneği olduğu unutulmamalı ve tedavinin muhtemel riskleri hasta ile detaylı olarak paylaşılmalıdır.

Tedavi öncesi kişinin sağlık durumu detaylı olarak değerlendirilmeli, obeziteye bağlı ek hastalık varlığı değerlendirilmelidir. Metabolik sendrom adı verilen ve obeziteye bağlı değişiklikler varlığında vücut kitle indeksi 30-35 arası olan kişiler için de obezite cerrahisi uygulanabilmektedir. Özellikle kontrolsüz diyabet varlığında cerrahi tedavi hasta açısından daha uygun bir tedavi seçeneği olmaktadır.

Kişi için ameliyat uygunluğunun belirlenmesinin ardından hangi ameliyat yönteminin belirleneceği de oldukça önemlidir. Tüp mide ameliyatı birçok kişi için en uygun tedavi seçeneğini oluşturmakla beraber özellikle obeziteye bağlı metabolik hastalıkların tedavisindeki etkinliği açısından gastrik bypass ameliyatınında tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. Kişinin yaşam koşulları, ameliyatın kişinin hayatında oluşturacağı değişimler ve kişinin tedavi seçimi tedavi planlamasında oldukça önemlidir.