Obezite Revizyon Ameliyatı Nedir?

Obezite Revizyon Ameliyatı Nedir?

Obezite revizyon ameliyatı daha öncesinde herhangi bir obezite ameliyatı olmuş kişilerin yaşadıkları tedavi başarısızlıkları veya geçirdikleri ameliyatların oluşturduğu sağlık sorunları nedeni ile tekrar uygulanan ameliyat yöntemlerine verilen genel isimdir. Sıklıkla yetersiz kilo verimi veya geri kilo alımı durumlarında uygulanmakla beraber özellikle ameliyat sonrası oluşabilecek ciddi reflü durumlarında da uygulanabilmektedir.

Obezite Revizyon Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Özellikle yetersi kilo verimi veya geri kilo alımı nedeni ile uygulanacak revizyon cerrahisi için bazı kriterler aranmaktadır. Bu kriterler kişinin ilk ameliyattan sonra fazla kilolarının %50’sinden azını verebilmesi veya geri kilo alımı nedeni ile yapılacak ise ameliyat sonrası verilen kiloların %50’sinden fazlasını geri almalarıdır. Revizyon ameliyatı için ilk ameliyatın üzerinden en az 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Yaşanan yetersiz kilo verimi veya geri kilo alımlarında ilk ameliyatta olabilelecek teknik problemlerin yanı sıra kişilerin ameliyat sonrası gerekli sorumluluklarından uzaklaşmaları ve onları obeziteye sürükleyen hatalara geri dönmeleri konusu da mutlaka değerlendirilmelidir. Bu sebeple revizyon obezite ameliyatları tedavi başarısı açısından ilk ameliyata göre daha dezavantajlı ameliyatlardır. Bir kez başarısız olmuş kişinin ikinci kez de benzer hatalar yapabileceği akılda tutulmalıdır.

Obezite Revizyon Ameliyatı Türleri Nelerdir?

Günümüzde sıklıkla yetersiz tedavi başarısı nedeniyle günümüzde terk edilmiş ayarlanabilir mide bandı (mide kelepçesi) ameliyatı sonrası revizyon ameliyatı uygulanmaktadır. Yine tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları sonrası revizyon ameliyatları da uygulanabilmektedir. İlk ameliyatta mevcut teknik yetersizlikler nedeni ile bazı durumlarda revizyon ameliyatında ilk ameliyattaki teknik hatalar düzeltilebilir veya ilk ameliyat başka bir tür obezite cerrahi türüne dönüştürülebilir. Örnek olarak yetersiz bir tüp mide ameliyatı olmuş kişiye ikinci kez tüp mide ameliyatı yapılabilir veya tüp mide ameliyatı sonrası midesinde genişleme olmamasına rağmen geri kilo alan bir kişiye revizyon obezite cerrahisi olarak gastrik bypass ameliyatı uygulanabilir.

Yine örnek olarak ayarlanabilir mide kelepçesi ameliyat sonrasında tüp mide ameliyatı veya gastrik bypass ameliyatına revize edilebilir. Teknik açıdan en zor revizyon ameliyatları gastrik bypass ameliyatı revizyonlarıdır. Gastrik bypass revizyonlarında pas geçilen barsak bacak boyları değiştirilerek tekrar kilo verimi sağlanabilir.

Cerrahi tedavi, obezite ve obeziteye bağlı yandaş hastalıkların tedavisinde günümüzde en etkili yöntemdir. Artan ameliyat sayısına bağlı olarak revizyon cerrahisine ihtiyaç da artmaktadır. Her ameliyat yönteminin kendine ait revizyonel cerrahisi gerektiren bir başarısızlık oranı vardır. Ameliyat sonrasında yetersiz kilo verimi, geri kilo alımı veya ameliyat yöntemine bağlı yan etkiler nedeniyle revizyon ameliyatları gerekebilir. Revizyonel cerrahi ilk ameliyata göre daha zor ve kompleks ameliyatlardır. Komplikasyon oranları da ilk ameliyatlardan orantısal olarak da daha yüksektir. Bu sebeple ameliyatların bu konuda tecrübeli merkezlerde yapılması gerekir.